$35.00

The fifth photo set of Sugiura’s collaboration with Nureki Chimuo, which defined a great deal of Showa era kinbaku.  These images are hi-res and capture the essence of Showa era kinbaku.

This DVD contains 541 images.

Yuuko Tamura [44] Yoshiko Nishihara [30] Yuzo Kudo [21] Yuriko Komoda [93] Yuko Komada [93] Sakura Aiko [65] Seto Akiko [34] Shoso Dakko [66] Shinobu Ueno [78] Rina Okada [39 ] Aoyama Mako [11] Ayano Shinyo [48]

Image Details: maxl ength 2200pix 72 dpi JPG JPGLev 9

Color Correction Monitor Environment: Color Temperature 6500 ° K Gamma 1.8

SKU: showashi_vol05 Category: Tags: ,