$35.00

The first photo set of Sugiura’s collaboration with Nureki Chimuo, which defined a great deal of Showa era kinbaku.  These images are hi-res and capture the essence of Showa era kinbaku.

This DVD contains 503 images.

Model [photos]: Etsuko Etsuko [57] Okuyama Yasuko [12] Yoko Kato [21] Kyoko Kanzawa [30] Hiromi Yoshizawa [29] Akiko Tomita [93] Ichikawa Takagi [27] Ichikawa Kazue [21] Seto Junko [31] Emi Saito [50 ] Sumie [19] Junko Fujiki [26] Yuko Chiba [73] Kyoko Wada [14]

Image Details: maxl ength 2200pix 72 dpi JPG JPGLev 9

Color Correction Monitor Environment: Color Temperature 6500 ° K Gamma 1.8

SKU: showashi_vol01 Category: Tag: